1. ARNIESAYS verbindt er zich toe om de wettelijke bepalingen aangaande privacy (cfr. de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) in acht te nemen.

2. Indien de koper een bestelling plaatst, is de mededeling van diens naam, e-mailadres, afleveradres, leeftijd en betaalgegevens vereist om de bestelling uit te voeren en de koper van het verdere verloop daarvan op de hoogte te houden. Deze gegevens worden opgeslagen in de account van de koper, zodat de koper niet bij iedere nieuwe bestelling zijn persoonsgegevens dient in te vullen.

De door de koper verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend aangewend voor doeleinden die verband houden met de totstandkoming en de uitvoering van het verkoopscontract, behoudens ingeval de koper voor andere doeleinden (bijvoorbeeld mailinglist betreffende nieuwe collecties) uitdrukkelijk diens toestemming verleent (door zulks uitdrukkelijk aan te geven door een vakje aan te vinken op het online bestelformulier).

De koper kan op elk moment eisen dat zijn persoonsgegevens niet langer voor deze andere doeleinden gebruikt mogen worden, door verzending van een e-mailbericht aan ARNIESAYS. ARNIESAYS verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van de koper in geen geval aan derden te verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling van de koper. De werknemers en gemandateerden van ARNIESAYS zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te respecteren.

3. In geval van vragen in verband met de Privacy Policy van ARNIESAYS contacteert de koper ARNIESAYS op de zetel van Groep Alain Broekaert BV of via het e-mailadres aangegeven op de website. De klantenservice van ARNIESAYS helpt de koper verder als deze informatie nodig heeft over diens persoonsgegevens of als de koper deze wenst te wijzigen. De koper heeft het recht op correctie van diens persoonsgegevens.

4. Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, de webbrowser of de koper in het verleden heeft gedaan. Cookies stellen ARNIESAYS in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers. De gebruiker en de koper kunnen hun browser zo instellen dat zij tijdens het bezoeken van de website c.q. tijdens het winkelen geen cookies meer ontvangen.

Newsletter

We use cookies to make your browsing experience easier. By continuing to use this website you agree to this.

You can find more information in our general terms & condictions.